اخبار و اعلانات

انتشار شماره جدید نشریه

شماره ششم نشریه علمی تخصصی فقه پویا ، به همت انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، با پنج عنوان مقاله علمی پژوهشی ، به مدیر مسئولی پرنیان ناصری  و سردبیری مهسا صدیقی سنگچال ، در تاریخ هفدهم آذر ۱۴۰۱ ، در سایت نشریه منتشر شد و در کانال تلگرامی انجمن علمی به نشانی @ijalf_ut نیز بارگذاری خواهد شد.  بیانیه ارسال مقالات برای شماره ششم این نشریه ، متعاقباً توسط همین سایت و رسانه های انجمن علمی ، اعلام خواهد شد. برای آگاهی از فعالیت های انجمن علمی ، صفحه اینستاگرام انجمن را به نشانی @lawjp_ut_farabi دنبال کنید.

مطالعه بیشتر